Контакти

гр. София, мобилен екип

гр. Плевен, ул. Карлово 6А

0700 15 266 – национален номер на цената на градски разговор

088 703 66 42 – национален мобилен номер

Изпращане до Еконт – Неофит Рилски, гр. Плевен

e-mail: office@chisto.bg